„Kapelmaušis – 2017“

Vadoklių kultūros centro liaudiška kapela „Susiedai“ (vadovas Justinas Kanaporis)

dalyvavo kapelų šventėje „Kapelmaušis-2017“
Renginys vyko 2017-11-18
Panevėžio Cido arenoje
Plačiau

Padėkos vakaras „Dėkoju Tau“

Lapkričio 10 dieną Jotainių padalinyje vyko padėkos vakaras meno mėgėjams „Dėkoju Tau“.Renginio metu visi gražiausi žodžiai, dainos, muzika skambėjo mūsų mylimiems meno kolektyvų nariams. Visus susirinkusius sveikino Vadoklių seniūnijos seniūnas Vytautas Kaupas, Jotainių seniūnaitė Angelė Meilūnienė, Jotainių kaimo bendruomenės pirmininkė Milda Tamokaitienė, Vadoklių kultūros centro direktorė Eugenija Zakarkienė. Svečiai visiems meno mėgėjams linkėjo sveikatos, neblėstančios energijos ir dar daugiau noro dalyauti kultūros renginiuose, meno kolektyvuose...

Plačiau

„Rudens žiedai“

2017-10-28 d. vadokliečiai mėgėjai poetai -Albina Velišauskienė,

Laima Kuncienė, Jonas Šepetys

Raguvos kultūros centre dalyvavo poezijos renginyje
„Rudens žiedai“
Plačiau

Vadoklių kultūros centro liaudiška kapela „Susiedai“ , (vadovas

Justinas Kanaporis) dalyvavo renginyje Anykščių raj.
Andrioniškio kultūros skyriuje. Šį spalio 27 d, vakarą
sveikinome šios kultūros įstaigos liaudišką kapelą „Pelyša“
(vadovas Vytautas Žiukas) 15 m. kūrybinės veiklos gimtadienį.
Plačiau

„Rudens paradas“

Rugsėjo 12 dieną Jotainių padalinyje vyko rudenėlio šventė vaikams „Rudens paradas“. Renginio metu vyko viktorina. Mergaičių komandos turėjo sugalvoti komandos pavadinimus, sukurti ir nupiešti komandos herbus, kūrė eiles su duotais žodžiais, spėliojo medžių pavadinimus, dėliojo dėliones, turėjo atpažinti augalus iš lapų ir surasti jų pavadinimus. Daugiausiai džiaugsmo ir kūrybiškumo pareikalavo paskutinė užduotis kai iš laikraščių reikėjo sukurti rūbą tema „Rudens paradas“ Ačiū labai visiems atnešusiems rudens gėrybių darbelius į parodą. Dėkojame, mergaitėms už dalyvavimą šventėje.

Plačiau

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirto šaliko mezgimas Jotainiuose

Labai džiugu, kad Jotainiuose yra daug šaunių mezgėjų, kurie šitą kamuolį megzdami sudėjo savo rankų šilumą,meilę Lietuvai. Labai dėkojame Ritai Kontenienei,kuri sparčiu mezgimu numezgė daugiausiai. Iš visos širdies dėkojame: Roma Vaitkeviciene, Genofija Kriauciuniene, Marytei Tamoliūnienei, Marijai Vienažinienei, Ingai Vaitelienei. Šitam burį mezgėjų moterų buvo ir vienintelis vyras Bronius Jakubauskas.Tariame didžiulį AČIŪ jam ir labai džiaugiamės, nes Bronius buvo vienintelis vyras iki šiol prisidėjęs prie šitp nuostabaus šaliko mezgimo. Dėkojame Adele Kanciene, ne tik savo rakų darbu prisidėjus prie šaliko mezgimo, bet ir įjungus į šitą gražią akciją savo šeimos narius bei artimuosius.
Labai smagu, kad norą prisijungti prie jotainiečių p...

Plačiau