Birželio 24 d. Jotainių padalinio folkloro ansamblis “Rūtela” (vad. Agnė Leleivienė) dalyvavo Joninių šventėje Linkuvoje. Šoko, dainavo ratelius ratavo ir kitus mokino. Ačiū organizatoriams už pakvietimą, vaišes, dovanas. Linksmiausius žaidimus ir kitas atrakcijas.