“Ant kožnos kertės po gegutėlą”

Lapkričio 20 d. Jotainių padalinio vaikų ir suaugusių folkloro kolektyvai “Virsnia” ir “Rūtela” (vad. Agnė Leleivienė) Dalyvavo nuostabioje Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriaus organizuotoje aukštaitijos regiono fokloro ansamblių šventėje “Ant kožnos kertės po gegutėlą”. Ačiū Irena Bugaitė Šalukienė už pakvietimą, galimybę pasirodyti ir į kitus pasižiūrėti. Ačiū už draugystę, dovanas ir skaniausias vaišes. Ačiū kolektyvų nariams už puikų pasirodymą, nuotaiką, bendravimą, skambias dainas, šokius, juoką ir jūsų brangų laiką.