“Ant kožnos kertės po gegutėlą…”

Lapkričio 17 dieną Jotainių padalinio folkloro ansambliai “Virsnia ir “Rūtela” dalyvavo Aukštaitijos regiono folkloro ansamblių šventėje “Ant kožnos kertės po gegutėlą…” vykusioje Kėdainių kultūros skyriaus Tiskūnų skyriuje.
Labai dėkojame Irenai Šalukienei už pakvietimą. Buvo labai sm
agus, jaukus renginys, susiradome draugų iš Lančiūnavos, dalinomės patirtimi, šokome ir dainavome kartu.
Dėkoju savo kolektyvų meno mėgėjams, Jūs nuostabiausi.