Atributika

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras įsteigtas Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl biudžetinių įstaigų steigimo”. Vadoklių kultūros centras yra Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą ir veikianti pagal Vadoklių kultūros centro nuostatus, patvirtintus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-135.

2017 m. sukurtas Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro logotipas.