Bendros žinios apie įstaigą

Vadoklių kultūros centras – moderni, savarankiška, dinamiška įstaiga, turinti laikmatį atitinkančią materealinę bazę. 

Įstaiga įtakoja seniūnijos kultūros vyksmą: rengiamos šventės, parodos, minėjimai, sudaromos sąlygos kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuojama ir padedama atskleisti visuomenės dvasines medžiagines vertybes. Rūpinamasi etninės kultūros ir liaudies tradicijų puoselėjimu, kultūros paveldo vertybių išsaugojimu.