„EMOR“ tęsia repeticijos nuotoliniu būdu

Vadoklių kultūros centro moterų kolektyvas „EMOR“ (vad. Neda Šnyraitė) ir vėl savo veiklą vykdo nuotoliniu būdu. Repeticijos metu aptarė tolimesnius kolektyvo planus ir pradėjo mokytis naują šoki „Jeruzalema“.