Gedulo ir vilties diena Vadokliuose

1941 m. birželio 14-ąją 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.
Šiais metais Vadoklių kultūros centras kartu su kino centru ,,Garsas” šią dieną Vadoklių mstl. renginių aikštėje minėjo įgyvendindami projektą ,,Kinas po atviru dangumi” kurio metu buvo demonstruojamas filmas ,,Tarp pilkų debesų” (rež. Marius Markevičius, drama, Lietuva, 2018 m.).