Jotainių padalinio virtualus vasario 16 – tosios minėjimas “Lietuva – tėvyne mūsų”