,,Jų atminimas…”

Lapkričio 1-ąją Vadoklių kultūros centras kartu su parapijos klebonu Ričardu Baniu ir bažnyčios choru (vargonininkas Zenonas Marozas) Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje minėjo mirusiųjų pagerbimą – Vėlines. Minėjime eiles skaitė kultūros centro darbuotojas Dovydas Butkus ir vadoklietė skaitovė Eva Narbutaitė, Vadoklių seniūnas Vytautas Kaupas pagarsino per metus mirusius parapijiečius, kuriuos vėliau pagerbėme tylos minute. Akimirkas įamžino kultūros centro direktorė Eugenija Zakarkienė.