NVŠ programos “Pažink folklorą” dar vienas susitikimas

Lapkričio 24 dieną NVŠ programos “Pažink folklorą” dalyviai šoko tradicinius l.l. šokius “Šėriau šėriau sau žirgelį”, “Blezdingėlė”. Giedojo sutartines.