NVŠ programos “Pažink folklorą” susitikimas

Spalio 7 d. Vyko NVŠ programos “Pažink folklorą” susitimimas. Šokome lietuvių liaudies šokius, ratelius.