Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija”