Poezijos popietė ,,Ilgesingas meilės laiškas rudeniui…”

Visus poezijos mylėtojus kviečiame į jausmų pilną popietę Vadoklių bažnytėlėje…