Rugpjūčio 27 dieną Gelažių kaime vyko koplytstulpio 6 metų minėjimas.