Šv. Velykų būgno mušimo tradicija įtraukta į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Vadoklių kultūros centras pateikė šv. Velykų būgno mušimo tradiciją Aukštaitijoje į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Mūsų visų džiaugsmui Vertybė buvo įtraukta į vertybių sąvadą. 2020 m. liepos 2 d. delegacija iš Vadoklių vyko į Vilnių, kur Vilniaus rotušėje vyko sertifikatų įteikimo ceremonija. Delegacijos sudėtyje vyko – Vadoklių kultūros centro direktorė Eugenija Zakarkienė, darbuotojas Dovydas Butkus, būgno mušėjai Sigitas Liobikas ir Vidmantas Skurdenis, Upytės amatų centro vadovė atsakinga už Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą Panevėžio rajone Aušra Sidorovienė. Sertifikatą Vadoklių kultūros centro direktoriai Eugenijai Zakarkienei (kaip vertybės pateikėjai) įteikė Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų vertybė pripažinta Respublikos mastu ir nuo šiol yra saugoma kaip ypatinga vertybė.