Tradicinis romansų vakaras Vadokliuose ,,Ant Juodžio ežero bangų…”

Lapkričio 19 d. Vadoklių kultūros centre nuaidėjo tradicinis romansų vakaras ,,Ant Juodžio ežero bangų…”. Ilgesingus romansus atliko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filialo romansų atlikėjų grupė ,,Retro” (vad. Ona Baranauskienė).
Kadangi dėl esamos situacijos negalėjome leisti į sceną visų kolektyvų, sumanėme pakviesti jų atstovus, kuriems išreiškėme nuoširdų dėkingumą už ilgametę draugystę ir perdavėme saldžias dovanėles, o tiems, kurie negalėjo ar pabūgo atvykti siunčiame linkėjimus…