Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas

2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m

2018 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m

2017 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTA

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.

2016 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m.finansinių ataskaitų rinkinys

2015 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m.metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m.Finansinių ataskaitų rinkinys

2014 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Aiškinamasis raštas 2020 III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m.  III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Aiškinamasis raštas 2021 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Finansų būklės ataskaita 2021 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2022 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2022 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2022 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Finansų būklės ataskaita 2022 m. I ketvirtis

Finansų būklės ataskaita 2022 m. II ketvirtis

Finansų būklės ataskaita 2022 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2023 m. I ketvirtis.

Aiškinamasis raštas 2023 m. II ketvirtis.

Finansų būklės ataskaita 2023m. I ketvirtis

Finansų būklės ataskaita 2023 m. II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2023 m. III ketvirtis

Finansų būklės ataskaita 2023 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2023 m.Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

Finansinės būklės ataskaita 2024 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2024 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2024 m. I ketv.