Planavimo dokumentai

 

PANEVĖŽIO RAJ. VADOKLIŲ KULTŪROS CENTRO JOTAINIŲ PADALINIO

2017 METŲ ETNINIAI RENGINIAI

 

 

 • Vasario 28 d. 12,00 val. Vadoklių kultūros centras

Užgavėnės “Žiema, žiema bėk iškiemo”

 

 • Vasario 28 d. 15,00 val. Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinyje

Užgavėnės  – “Šalta žiema šalineina”.

 

 • Kovo 28 d. 15,00 val. Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinyje

Edukacinis užsiėmimas “Atgijusi vytelė”. Užsiėmimą ves tautodailininkė Danutė Ulienė Ramygalos.

 

 • Balandžio 23 d. 11,00 val. Prie Vadoklių parapijos bažnyčios klėtelės

Atvelykio popietė vaikams  “Velykų bobulė”.

(Org. Vadokliųk. c., Vadoklių biblioteka)

 

 • Gegužės 25 d. 14,00 val. Tradicinė “Šeštinių” šventė Alančių km.

 

 • Birželio 10 d. 12,00val.Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinyje

Tradicinė amatininkų šventė “Iš močiutės skrynios”.

 

 • Birželio 23 d. 20,00 val. Vadoklių kultūros centras

Joninių šventė“Švento Jono naktį”.

 

 • Rugsėjo 16 d. 18,00 val.Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinyje

Etninės kultūros akcija “Visa Lietuva šoka”.

 

 • Lapkričio 1 d.18,00 val. Vadoklių kapinėse tradicinis renginys

“Ilgės” (org. Vadoklių kultūros centras).

 

 • Lapkričio  14,00 val. Vadoklių kultūros centras

Edukacinė popietė vaikams “Pynimas išvytelių – ir darbas, ir malonumas”

Svečiai tautodailininkai Valerija ir Sarapinas Martikoniai (Mikėnų km. Vadoklių sen.).

 

 • Gruodžio 5 d. 15,00 val. Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinyje

“Džiugaus laukimo mėnuo” Adventinė popietė. Advento papročiai tradicijos, žvakių liejimas. Edukacinę žvakių liejimo pamoką ves Vida Bernadišienė Raguvos

 

 • Gruodžio 9 d. 18,00 val. Vadoklių kultūros centras

Adventinė vakaronė “Toj tamsioj nakty, toj tasioj vilty…”

 

 

 


 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS

 

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

VIETA

NUMATOMOS LĖŠOS

ATSAKINGAS ASMUO

2016-10-29

10,00 val.

Vyčio apygardos partizanų paminklo 10-mečio jubiliejaus paminėjimas

Vadoklių sen.

renginių aikštė

1500,00Eur.

Vadoklių k.c.

E.Zakarkienė,

paminklo autorius Gediminas Karalius, Vadoklių sen.

2017 m.

Medžių alėjos pasodinimas ir pagrindinio tako sutvarkymas prie Vyčio apygardos partizanų atminimo akmens

Vadoklių sen.

2000,00 Eur.

Vadoklių k.c.

E.Zakarkienė

Vadoklių seniūnija

2018-02-16

10,00 val.

Vadoklių valsčiaus 1918-1919 m. savanorių pagerbimas, panteono su atminimo lenta atidarymas

Vadoklių mst.

(centras)

17000,00 Eur.

Autorius Gediminas Karalius, Vadoklių seniūnija,

Vadoklių k.c.

2020 -.05-13

12,00 cal.

Atminimo lentos įamžinimas   Danieliui Vaiteliui  – Lietuvos rezistentui, kovotojui už Nepriklausomybę, Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadui.

Geležių km. Vadoklių sen.

2500,00 Eur.

Vadoklių bendr. atstovas Vidmantas Skurdenis,

Vadoklių sen. Vadoklių k.c.

2017-2020 m. birželio mėn.,

pirmoji savaitė

10,00-13,00 val.

Vaikų dienos stovykla „Mes Lietuvos vaikai“

Jotainių km.

Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinys

2000,00 Eur.

Vadoklių k.c. Jotainių padalinio vadovė Agnė Kielienė

 

P.s. 2017-2020 m. minėsime visas valstybines šventes.

 

 

PANEVĖŽIO RAJONO VADOKLIŲ KULTŪROS CENTRO

2016 METŲ

DARBO VEIKLOS PLANAS

EIL.

NR.

RENGINIO PAVADINIMAS

DATA

VIETA

Pastabos

1.

Atsisveikinimas šventė „Lik sveika, Kalėdų eglute“

01. 06

Vadoklių sen.  renginių aikštė

 

2.

Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

01.13

Vadoklių kultūros centras

 

3.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

01.13

Jotainių padalinys

 

4.

Popietė skirta sausio 13-osios įvykius prisiminti (kino filmo demonstravimas)

01.13

Vadoklių kultūros centras.

 

5.

Užgavėnės „Žiema, žiema bėk iš kiemo“

02.09

Vadokliųsen.renginių aikštė

 

6.

Užgavėnės „Šalta žiema šalin eina“

02.09

Jotainių padalinys

 

7.

Šv.Valentino dienai skirtas renginys „Madų ir talentų šou“

02.12

Vadoklių kultūros centras.

 

8.

Rašinio konkursas „Žodžiai Lietuvai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti

02.15

Vadoklių pagrindinė

mokykla

 

9.

Vasario 16 „Nepriklausomybės triumfo ir vargo kelyje“

02.16

Vadoklių kultūros centras.

 

10.

„Lietuva-tėvynė mūsų“. Minėjimas skirtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės dienai.

02.16

Jotainių padalinys

 

11.

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirtas koncertas-viktorina vaikams „Gimtoji kalba,tai džiaugsmas“

03.04

Jotainių padalinys

 

12.

Viktorina-proto mūšis „Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos!“

03.04

Vadoklių pagrindinė mokykla

 

13.

„LIETUVA, tavim didžiuojuos“-minėjimas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

03.11

Jotainių padalinys

 

14.

Renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Laisvės daina…“. (K.Kisielienės dainų pristatymas)

03.09

Vadoklių kultūros centras

 

 

15.

Edukacinė programa vaikams „Originalus kiaušinių marginimas“

03.18

Vadoklių kultūros centars.

 

16.

Gražiausio Velykinio margučio konkursas

03.29

Vadoklių kultūros centras.

 

17.

Atvelykio šventė vaikams “Rieda margutis“.

04.03

Jotainių padalinys

 

18.

Kultūros darbuotojo diena

04.15

Panevėžio  rajono savivaldybė.

 

19.

Švarinimosi akcija „Darom“

04.

Kultūros centro ir Jotainiųpadalinio teritorija

 

20.

Tarptautinė šokio diena. „Šoku aš, šoki tu, šokame visi kartu“.

04.29

Vadoklių sen.renginių aikštė

 

21.

Koncertas motinos dienai „Gėlės Mamai“

04.29

Jotainių padalinys

 

22.

Koncertas  Mamai „Tau širdim dėkosiu“

05

Vadoklių kultūros centras

 

23.

Teatralizuota popietė vaikams „Parodijuojame žvaigždes“

05.11

Jotainių padalinys

 

24.

„Spalvota vaikystė“-žaidimų popietė vaikams skirta tarptautinei vaikų ginimo dienai paminėti

06.01

Jotainių padalinys

 

25.

Festivalis –konkursas „10 BALŲ“, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai.

06.01

Vadoklių sen. renginių aikštė

 

26.

„Šeštinės“, Alančių km. Krašto šventė

06

Alančiųkm. Laimos ir Antano Kizių sodyba.

 

27.

Amatų diena Jotainiuose

06.18

Jotainių padalinio aikštė

 

28.

Joninių šventė „Kai paparčio žiedas išsiskleis“

06.23

Jotainių padalinio aikštė

 

29.

Joninės Vadokliuose„Surask paparčio žiedą…“ (Koncertuoja muzikinė grupė „Klajūnai“)

06.23

Vadoklių sen.renginių aikštė

 

30.

Janinų ir Jonų lankymas namuose (Vadoklių ir Jotainių km).

06.23

Vadoklių sen.

 

31.

Tautos vienijimo sąšauka „Giedame tautišką giesmę“

07.06

Jotainių padalinio aikštė

 

32.

———— „ ——————–

07.06

Vadoklių sen.renginių aikštė

 

33.

Tradicinis kraštiečių susitikimas Vadokliuose „Ten, kur Juoda“

07.06

——- „ ————

 

34.

Vakaronė „Susitikime po vasaros“

09.06

Vadokliųkultūros centras.

 

35.

„Rudens paradas“, rudenėlio šventė vaikams.

09.15

Jotainių padalinys

 

37.

Pasaulinei taikos dienai skirta popietė vaikams „Taika namuose, taika pasauly“

09.21

Jotainių padalinys

 

38.

„Šokių žaidimų popietė“

09.23

Vadoklių kultūros centras.

 

39.

Konkursas – koncertas duetų vakaras "Mudu aubudu"

10.28

Jotainių padalinys

 

40.

„Siaubo istorijos“, konkursas vaikams skirtas Helovino dienai

10.28

Vadoklių kultūros centras.

 

41.

Edukacinis užsiėmimas „Vėlinių žvakelės“

10.28.

Jotainių padalinys

 

42.

Vėlinių minėjimas „Žvakės akelėje ašara“

11.01

Vadoklių kapinės

 

43.

Nominacijų vakaras „Kaimo žiedai“

11.19

Jotainių padalinys

 

44.

Romansai Vadokliuose „Ant Juodžio ežero bangų“

11.18

Vadoklių kultūros centras.

 

45.

Popietė „Pasiruoškime Adventui“

11.25

Vadoklių kultūros centras.

 

46.

Kalėdų eglės įžiebimas „Stebuklo belaukiant“

12.09

Jotainių padalinys

 

47.

Eglės įžiebimas Vadokliuose „Tu Seneli neužtruk-kuo greičiau pas mus atrūk“.

12.09

Vadoklių sen.renginiųaikštė

 

48.

Padėkos vakaras „Ačiū už paramą“

12.17

Vadoklių kultūros centras.

 

49.

Popietė vaikams „Mano širdyje Kalėdos“

12.20

Vadoklių kultūros centras.

 

50.

Kalėdų eglutė vaikams „Kalėdų senelio stebuklas“

12.26

Jotainių padalinys

 

51.

Koncertas-vakaronė „Palydėkim senuosius metus“

12.30

Jotainių padalinys

 

52.

Vakaronė „Ištirpsta metai kaip sniegas“

12.31

Vadoklių kultūros centras.

 

 

 

VADOKLIŲ KULTŪROS CENTRO  2015 M.

DARBO VEIKLOS  P L A N A S

EIL. NR.

 RENGINIO  PAVADINIMAS

 DATA

 VIETA

 ATSAKINGAS UŽ RENGINĮ                      

1.

Popietė  vaikams „Ką žinau apie kalendorines šventes ?“, skirta Trijų  Karalių dienai.

2015-01

Jotainių padalinys

A.Kutlimuratova

2.

Laisvės gynėjų dienai skirta akcija. Žvakučių uždegimas ir laisvės gynėjų pagerbimas.

2015-01

Jotainių padalinys

Vadoklių k.centras

A.Kielienė

E.Zakarkienė

3.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Filmo „Tautos vienybė“ demonstraimas.

2015-01

Vadoklių k.centras

N.Songailaitė

4.

Popietė vaikams ir jaunimui „Madų ir  talentų šou“

2015-02

Vadoklių k.centras

N.Songailaitė

5.

„Šauniausia pora“ –minim Šv.Valentino dieną

2015-02

Jotainių padalinys

A.Kutlimuratova

6.

Atvirukų gamyba-paroda Šv. Valentino dienai paminėti

2015-02

Jotainių padalinys

 

7.

Piešinių paroda skirta  Šv.Valentino dienai

2015-02

Vadoklių k.centras

E.Zakarkienė

8.

Vakaronė  vadokliečiams „Mums jau  treji“, muzikinės grupės  „Nešpėtni bernai“  gimtadienis

2015-02

Vadoklių k.centras

J.Kanaporis

9.

Popietė – „Lietuva-mano namai“ renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Žuvusių pagerbimas prie savanorių paminklo Vainorių km.

2015-02

Jotainių padainys

A.Kielienė

10.

Lietuvos  Valstybės atkūrimo dienos minėjimas 

2015-02

Vadoklių vid. mokykla

E.Zakarkienė

11.

Užgavėnės

2015-02

Prie Vadoklių k.c.

J.Kanaporis

12.

Užgavėnės

2015-02

Prie Jotainių pad.

A.Kutlimuratova

14.

Koncertas , konkursas „Mano moteris geriausia“, skirtas Tarptautinei  Moters dienai paminėti.

2015-03

Jotainių padalinys

A.Kutlimuratova

15.

Renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Laisvės vėjas“

2015-03

Vadoklių k.centras

N.Songailaitė

E.Zakarkienė

16.

Edukacinė programa „Lietuvių liaudies muzikos instrumentai“

2015-03

Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namai

J.Kanaporis

17.

Popietė vaikams. Trumpo siužeto spektaklių premjeros (konkursas), skirtas tarptautinei teatro dienai.

2015-03

Vadoklių k.centras

N.Songailaitė

18.

Edukacinė popietė vaikams „Originalus kiaušinių marginimas“

2015-03

Vadoklių k.centras

E.Zakarkienė

19.

Tarptautinio šokio diena –gražiausio šokio rinkimai, Šokių maratonas.

2015-04

Vadoklių k.centras

N.Songailaitė

 

Vaikų velykėlės „Riedėk stipruoli“

2015-04

Jotainių padalinys

A. Janušonienė

20.

Tradicinė amatų diena Jotainiuose  „Auksinės runkelės“.

2015-04

Jotainių padalinys

A.Kutlimuratova

21.

Tarptautinė šokio diena. Festivalis „Šokis neatsiejama kultūros dalis“

2015-04

Vadoklių k.centras

N.Songailaitė

22.

Švarinuosi akcija „Darom“

2015-04

Vadokliai,

Jotainiai

E.Zakarkienė

A.Kutlimuratova

23.

Motinos dienos minėjimas „Tau pavasariai  gėlių žiedais pražysta“.

2014-05

Vadoklišų k.centras

E.Zakarkienė

24.

Koncertas  Mamai „Tau širdim dėkosiu“

2015-05

Jotainių padalinys

A.Kielienė

25.

„Šeštinės „ –Alančių km. krašto šventė

2015-05

Alančių dvaro ter.

E.Zakarkienė

26.

Festivalis „10 balų“, skirtas Traptautinei vaikų gynimo dienai

2015-06

Prie Vadoklių k.centro

J.Kanaporis

27.

Joninės

2015-06

—– „——-

J.Kanaporis

28.

Joninės

2015-06

Prie Jotainių pad.

V.Dzežulskis

29.

Tautos vienijimo sąšauka

2015-07

Prie Vyčio apygardos partizanų paminklo

E.Zakarkienė

30.

———- „ —————

2015-07

Prie Jotainių pad.

A.Kutlimuratova

31.

Edukacinė programa „Rūtų darželis‘

2015-07

S.Balsevičienės sodyba

E.Zakarkienė

32.

Jotainių km. krašto šventė „Joja Ainiai“

2015-07

Prie Jotainių pad.

A.Kutlimuratova

33.

Vadoklių krašto šventė „Ten, kur Juoda“

2015-07

Prie Vadoklių k.c.

E.Zakarkienė

34.

Renginys skirtas tarptautinei jaunimo dienai.Orientacinės varžybos“

2015-08

Prie vadoklių k.c.

N.Songailaitė

35.

Viktorina   „Aš protingas“

2015-09

Jotainių pad.

A.Kutlimuratova

 

Vakaronė  „Susitikime po vasaros“

2015-09

Vadoklių k.c.

N.Songailaitė

36.

Popietė mokytojams „Mokytojo ir mokinio pašnekesiai“, skirta Mokytojo dienai.

2015-10

Vadoklių k.c.

E.Zakarkienė

N.Songailaitė

37

Popietė vaikams – Pasaulinė policijos diena

2015-10

Jotainių pad.

50,- V.Dzežulskis

38.

Vakaronė suaugusierms „Po rudens derliaus nuėmimo“

2015-10

Jotainių pad.

 A.Kutlimuratova

39.

Muzikos diena, vakaronė meno mėgėjams „Tebūnie šviesa“

2015-10

Vadoklių k.c.entras

J.Kanaporis

40.

Vėlinių minėjimas „Žvakės akelėje ašara“

2015-11

Vadoklių kapinės

 E.Zakarkienė

41.

Romansai „Ant Juodžio ežero bangų-2015“.

2015-11

Vadoklių k.centras

E.Zakarkienė

42.

Nominacijų popietė „Kaimo žiedai“

2015-11

Jotainių padalinys

A.Kutlimuratova

43.

Kalėdiniai, naujametiniai  renginiai

2015-12

Vadoklių k.centras

J.Kanaporis

E.Zakarkienė

44.

Kalėdiniai, naujametiniai  renginiai

2015-12

Jotainių padalinys

 

V.Dzežulskis

A.Kutlimuratova