,,Visų Šventųjų diena…”

Lapkričio 1-ąją Vadoklių kultūros centras kartu su Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija tęsė tradiciją minėdami mirusiųjų atminimo (Vėlinių) vakarą ,,Visų Šventųjų diena…”. Minėdami skaitėme poezijos eiles mirusiesiems, o Vadoklių seniūnė Milda Tamokaitienė pagarsino mus palikusiųjų sąrašą. Po Šv. Mišių kartu patraukėme Vadoklių kapinių link, kur degėme atminimo žvakeles išėjusiems artimiesiems.
Dėkojame visuomenininkei Evai Narbutaitei už pagalbą skaitant eiles, parapijos vargonininkui Zenonui Marozui ir bažnyčios chorui už giesmes bei seniūnei už mirusiųjų atminimą.