Vadoklių kultūros centro liaudiška kapela „Susiedai“ , (vadovas

Justinas Kanaporis) dalyvavo renginyje Anykščių raj.
Andrioniškio kultūros skyriuje. Šį spalio 27 d, vakarą
sveikinome šios kultūros įstaigos liaudišką kapelą „Pelyša“
(vadovas Vytautas Žiukas) 15 m. kūrybinės veiklos gimtadienį.