Dėkojame…

Džiaugiamės ir dėkojame LR Seimo narei Guodai Burokienei už netikėtą ir šiltą dovanėlę ateinančių švenčių proga…  Kultūros centro vardu tariame didelį ir nuoširdų AČIŪ, telydi Jūsų kilnius darbus sėkmė ir bendraminčių palaikymas.